Heb je een dringende interventie nodig?

Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontstoppen van WC’s, afvoerbuizen en rioleringen.

Je kan ook op ons rekenen voor het oplossen van problemen met septische putten.

Dankzij onze moderne, speciaal ingerichte wagens en geavanceerde apparatuur zijn wij de juiste partner voor een snelle en professionele oplossing.

Ontstoppen

ontstoppen wc bad douche lavabo

Ontstoppen van WC, douche, bad, lavabo, ...

Het ontstoppen van een toilet en afvoerleidingen vraagt vakmanschap en ervaring. Onze professionele medewerkers ontstoppen uw afvoerleidingen en wc met de grootste zorg.

ontstoppen riolering

Ontstoppen van rioleringen

Wij beschikken over meer dan 35 jaar ervaring en over professioneel materiaal om de problemen met uw riolering snel op te lossen. Daarvoor beschikken wij over speciaal uitgeruste vrachtwagens met een groot waterdebiet onder hoge druk.

ontstoppen riolering en afvoerbuizen onder hoge druk

Ontstoppen rioleringen en afvoerbuizen met hoge druk

Afhankelijk van het soort verstopping kunnen we onder hoge druk leegpompen en zo het vuil verwijderen. Of we werken met een darm en spuitkop onder hoge druk.

Reinigen

regenwaterput reinigen

Regenwaterput reinigen

Wij ledigen uw regenwaterput eerst volledig. Slib, zand, bladeren en andere vaste stoffen worden verwijderd en afgevoerd. Daarna gaan we uw regenwaterput reinigen onder hoge druk. Om de regenwaterput grondig te kunnen reinigen, betreden wij deze indien mogelijk, met aangepaste beschermkledij.

riolering reinigen

Reinigen van rioleringen

Voor u het weet slibben riolen dicht met bladeren, takjes, steentjes, zand, … Laat daarom periodiek uw riolering en afvoerbuizen reinigen. Wij reinigen uw riolering met hoge druk en maken de wanden van uw afvoerbuizen weer helemaal schoon.

Leegmaken en reinigen van vetputten en vetafscheiders

Wij zijn gespecialiseerd in het leegmaken en reinigen van vetafscheiders, vetputten en koolwaterstofafscheiders in o.a. horeca, grootkeukens, viswinkels, restaurants, warenhuizen, garages en tankstations, beenhouwerijen, slachthuizen, …

Ruimen

leegmaken septische putten

Leegmaken van septische putten

Een septische put moet periodiek leeggemaakt worden omdat niet alle vaste stoffen afgebroken worden. Wij trekken de put niet enkel leeg, we spoelen de put ook, zodat al het sediment op de bodem ook mee afgevoerd wordt. Hierdoor zal uw septische put veel langer zonder problemen blijven.

ruimen beerputten

Ruimen van beerputten

Wij ruimen beerputten en voeren het afval af naar erkende verwerkingsstations. Onze speciaal uitgeruste vrachtwagens beschikken over voldoende capaciteit en lange darmen om het leegpompen van uw beerput in alle omstandigheden op een propere en professionele manier te laten verlopen.

ruimen van carwashslib

Ruimen van carwashslib

De slibputten van carwash- en truckwashplaatsen worden door ons vakkundig geledigd en afgevoerd. Het slib wordt afgevoerd naar erkende verwerkingsstations. U krijgt hiervan automatisch een verwerkingsattest.

leegpompen kelders en garages

Leegpompen van kelders en ondergrondse garages

Wij zorgen voor het leegpompen van ondermeer kelders, ondergrondse garages, liftkokers, en ondergelopen parkings. Wij beschikken hiervoor over meerdere pompen met een hoog debiet.

ruimen en reinigen van waterzuiveringsstations en pompstations

Ruimen en reiningen van waterzuiveringsstations en pompstations

Wij zorgen voor het ruimen van afvalstoffen, olieën, vetten en slib uit de primaire waterzuiveringsinstallatie. De waterzuiveringsinstallatie en/of pompstations worden volledig gereinigd en het afval wordt afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsstation.

ruimen en reinigen iwz iba

Onderhoud en ruimen van individuele waterzuiveringsstations (IWZ – IBA)

Ruimdienst Van Der Straeten zorgt voor het onderhoud, ledigen en ruimen van Individuele Waterzuiveringsstations (IWZ) en stations voor Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). Wij bezorgen u ook de nodige attesten.

Opsporen

camera rioolinspectie

Camera inspectie riolering

Heeft u regelmatig problemen met of verstoppingen van uw riolering? Dan zetten wij onze camera-inspectie in. Met deze camera gaan we op zoek naar lekken in uw riool of afvoerbuis om te kijken wat er juist aan de hand is. Dankzij camera-inspectie kunnen we verschillende soorten problemen opsporen zoals lekken, breuken, ingegroeide boomwortels of verzakkingen.

geurhinder opsporen

Geurhinder opsporen

Indien u na het grondig reinigen van de riolering en ruimen van de putten nog steeds geurhinder ondervindt, kunnen wij de oorzaak snel opsporen door het gebruik van een rookgenerator. Scheuren en gaten in leidingen worden op die manier visueel zichtbaar gemaakt en opgespoord.

traceren van afvoerbuizen, riolering en verdoken putten

Traceren van afvoerbuizen, riolering en verdoken putten

Vooraleer u veilig grondwerken of verbouwingswerken kan beginnen, is het belangrijk de exacte lokatie te weten van ondergrondse leidingen en rioleringen. Wij brengen uw leidingen in kaart zonder breek- of grondwerken.

Recente nieuwsberichten